• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

Office of Provincial Commercial Affairs Lamphun
ข่าว/ประกาศ
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษจิกายน 2565

15 มิ.ย.

การจัดฝึกอบรม
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ครั้งที่ ๑

15 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562

08:30 น. - 17:00 น.

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหมผ้าตีนจกลุ่มน้ำลี้ วัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

053511184

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษจิกายน 2565
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษจิกายน 2565
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษจิกายน 2565

ผู้ประกอบการ/ตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562

1
คลังข้อมูล

datawarehouse

28
การบริหารจัดการ

Management

37
รายงาน

Report

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER ที่สำคัญ

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์